MENÜÜ

Meil on laialdaselt kogemusi nii päris uute hoonete püstitamise kui ka olemasolevate ehitiste rekonstrueerimise ja renoveerimisega. Võite meile usaldada ka muinsuskaitse all olevate hoonete restaureerimise. Peatöövõtja kogemus lubab meil pakkuda oma klientidele terviklahendusi, aga samas olla abiks ka väiksemamahuliste ehitustööde tegemisel.

Ei ole ülesannet, millega me hakkama ei saaks. Kui teatud töölõikudes on vaja spetsiifilisemaid tehnoloogilisi teadmisi ja oskusi, kasutame professionaalsete ja usaldusväärsete koostööpartnerite abi. Näiteks tellides meilt üldehitustööd, saame pakkuda lisaks ehitamisele ka projekteerimisteenust.

Oleme õppimisvõimelised ja täiendame järjepidevalt oma teadmisi ja oskusi. Hoiame end kursis ehitusmaailmas toimuvaga. Avatus uutele võimalustele ja trendidele, paindlikkus ja pidev areng lubavad meil teile pakkuda kõige innovaatilisemaid ja optimaalsemaid ehituslahendusi.

Ehituse peatöövõtt

Anname ehitusalast nõu, koostame hinnapakkumisi ja projekte, korraldame ehitustegevust ja vastutame objektide õigeaegse ning kvaliteetse valmimise eest. Peame kinni lepinguga võetud kohustustest nii ehituse eel, ajal kui ka garantiiperioodil. Konsulteerime ka enne hinnapäringu koostamist, aitame leida pakkumisse kõige optimaalsemad ja kaasaegsemad lahendused.

Projektijuhtimine

Pakume konsultatsiooni ehitustöö ja eelarve planeerimisel niinimetatud projektijuhtimise meetodil. Projektijuhtimise meetodil ehitamine eeldab tellijalt aktiivset projektis osalemist. Vahetu dialoog ehitaja ja tellija vahel tagab lahenduste otsimisel operatiivsuse ja paindlikkuse.

Projekteerimine

Koostame hinnapakkumised nii projekteerimis- kui ka ehitustöödele ning paneme kokku vajalikud dokumendid ja projektid. Planeerime tööde ajakava ja teostamise ning vastutame nende realiseerimise eest kogu ehitus- ja garantiiperioodi jooksul.

Miks kliendid valivad meid?

Kliendid eelistavad meid mitmel põhjusel. Esiteks seepärast, et meie töö ei alga ega lõppe ehitusplatsil. Oleme ehitusalase nõustajana aidanud paljudel klientidel nende soovides selgusele jõuda.

Meie aitame juba hinnapäringufaasis kliendil tema vajadusi paika panna. Teeme ettepanekuid ja soovitame lahendusi, mis muudavad hinnapäringu küsimise täpsemaks ja ökonoomsemaks.

Meid eelistatakse ka seetõttu, et saate meile rahuliku südamega usaldada kogu ehitustegevuse ja seda puudutava asjaajamise.

Oleme tõestanud, et saame hakkama väga erinevat tüüpi arhitektuuri ja funktsiooniga hoonete rajamise ning tehnilistelt keeruliste tööde õigeaegse valmimisega. Mida lubame, seda ka teeme. Oleme nõudlikud nii iseenda ja oma töö kui ka allhankijate suhtes.

Lisaks paika pandud ajakavast kinnipidamisele, jälgime hoolikalt ka objekti ehituseelarvet. Et paberile kirjutatu ja ehitustandril toimuv püsiksid sünkroonis, pühendame eelarve koostamisele palju tähelepanu ning mõtleme selle pisiasjadeni läbi. Täpne planeerimine hoiab ära hilisemad üllatused.

Meid hinnatakse, sest teeme oma tööd südamega.

Milliseid töid pakume?

 • Ehituse peatöövõtt
 • Projektijuhtimine
 • Rekonstrueerimine
 • Renoveerimine
 • Rajatiste ehitus
 • Tööstus ja insenerehitus
 • Projekteerimine

Kes on meie kliendid?

 • Kinnisvaraarendajad
 • Kohalikud omavalitsused
 • Kaubandusettevõtted
 • Riigifirmad- ja asutused
 • Tootmisettevõtted
 • Teenindusettevõtted

Projektid

Kui soovite ülevaadet meie ettevõtte töös olevatest ja valminud projektidest, siis leiate need PROJEKTID sisulehelt.