MENÜÜ

Strateegia

Tesron Ehitus OÜ strateegiaks on kasvada üheks suurimaks ehituspeatöövõtuga tegelevaks ettevõtteks Eestis. 2020 aasta eesmärk käive on 12 miljonit eurot, käesolevaks hetkeks on lepingutega kaetud 10,1 miljonit.

Seni oleme ületanud aastaseid eesmärke.

Finantsnäitajad 2020 2019 2018
Müügitulu (EUR) 14 189 136 € 11 774 758 € 9 297 844 €
Käibe kasv võrreldes eelneva aastaga (%) 20,5% 26,6% 107,1%
Ärikasum (EUR) 333 775 € 375 595 € 382 447 €
Ärikasumi määr müügitulust 2,4% 3,2% 4,1%
EBITHA (EUR) 360 651 € 398 984 € 399 878 €
EBITDA määr müügitulust 2,5% 3,4% 4,3%
Puhaskasum (EUR) 316 731 € 372 490 € 380 628 €
Puhaskasumi määr müügitulust 2.2% 3,2% 4,1%
Vara tootlus 11,4% 16,6% 26,2%
Omakapitali tootlus 40,0% 47,0% 79,8%
Vara (EUR) 3 156 453 € 2 395 586 € 2 104 378 €

* andmed võivad muutuda seoses majandusaasta lõppemisega.

Mõisted
Käibe kasv (%) = ((müügitulu 2018-müügitulu 2017)/ müügitulu 2017)*100%
Ärikasumi määr müügitulust = ärikasum/müügitulu
EBITDA = ärikasum + materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
EBITDA määr müügitulust = EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust = puhaskasum/müügitulu
Vara tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine vara
Omakapitali tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine omakapital