MENÜÜ

Strateegia

Tesron Ehitus OÜ strateegiaks on kasvada suurimaks ehituspeatöövõtuga tegelevaks ettevõtteks Eestis. Minimaalne ettevõtte aasta käibekasvu samm 2 miljonit eurot aastas.  Seni oleme ületanud eesmärke. 2019 aasta käesolevaks hetkeks on ettevõttel 11,2 miljoni euro ulatuses ehituslepingud. Korrigeeritud 2019 aasta eesmärk 12,8 miljonit eurot.

Finantsnäitajad 2018 2017 2016
Müügitulu (EUR) 9 297 844 € 4 489 786 € 1 451 562 €
Käibe kasv võrreldes eelneva aastaga (%) 107,1% 209,0% 56,0%
Ärikasum (EUR) 382 447 € 172 804 € 105 123 €
Ärikasumi määr müügitulust 4,1% 3,8% 7,2%
EBITHA (EUR) 399 878 € 184 567 € 111 074 €
EBITDA määr müügitulust 4,3% 4,1% 7,7%
Puhaskasum (EUR) 380 628 € 171 885 € 104 634 €
Puhaskasumi määr müügitulust 4,1% 3,8% 7,2%
Vara tootlus 26.2% 31,4% 38,8%
Omakapitali tootlus 79,8% 81,1% 142,0%
Vara (EUR) 2 104 378 € 799 253 € 294 242 €

Mõisted
Käibe kasv (%) = ((müügitulu 2018-müügitulu 2017)/ müügitulu 2017)*100%
Ärikasumi määr müügitulust = ärikasum/müügitulu
EBITDA = ärikasum + materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
EBITDA määr müügitulust = EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust = puhaskasum/müügitulu
Vara tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine vara
Omakapitali tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine omakapital