MENÜÜ

Strateegia

Tesron Ehitus OÜ strateegiaks on kasvada üheks suurimaks ehituspeatöövõtuga tegelevaks ettevõtteks Eestis. 2020 aasta eesmärk käive on 12 miljonit eurot, käesolevaks hetkeks on lepingutega kaetud 10,1 miljonit.

Seni oleme ületanud aastaseid eesmärke.

Finantsnäitajad 2019 2018 2017 2016
Müügitulu (EUR) 11 774 758 € 9 297 844 € 4 489 786 € 1 451 562 €
Käibe kasv võrreldes eelneva aastaga (%) 26,6% 107,1% 209,0% 56,0%
Ärikasum (EUR) 375 595 € 382 447 € 172 804 € 105 123 €
Ärikasumi määr müügitulust 3,2% 4,1% 3,8% 7,2%
EBITHA (EUR) 398 984 € 399 878 € 184 567 € 111 074 €
EBITDA määr müügitulust 3,4% 4,3% 4,1% 7,7%
Puhaskasum (EUR) 372 490 € 380 628 € 171 885 € 104 634 €
Puhaskasumi määr müügitulust 3,2% 4,1% 3,8% 7,2%
Vara tootlus 16,6% 26,2% 31,4% 38,8%
Omakapitali tootlus 47,0% 79,8% 81,1% 142,0%
Vara (EUR) 2 395 586 € 2 104 378 € 799 253 € 294 242 €

* andmed võivad muutuda seoses majandusaasta lõppemisega.

Mõisted
Käibe kasv (%) = ((müügitulu 2018-müügitulu 2017)/ müügitulu 2017)*100%
Ärikasumi määr müügitulust = ärikasum/müügitulu
EBITDA = ärikasum + materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
EBITDA määr müügitulust = EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust = puhaskasum/müügitulu
Vara tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine vara
Omakapitali tootlus = puhaskasum/perioodi keskmine omakapital