Ettevõttest

Tesron Ehitus OÜ asutati 2010. aastal ehitusettevõte. Aastal 2018 viime läbi brändi muutuse, mille käigus muutus ettevõtte ärinimi. Ettevõte pakub Eestis ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimise ehitusteenust.

Peamised olulised väärtused ja omadused on:

  • põhjalik ettevalmistus ja läbiviimise kohus,
  • konkreetne ja vahetu suhtlus,
  • pikajaliste kogemuste kasutus,
  • usaldusväärsus
  • kvaliteet
  • vastutus

Vastame Tellija nõudmistele ehitades erineva eesmärgiga ehitusi (vt tegevusalad). Tesron Ehitus OÜ meeskonda kuuluvad kvalifitseeritud ja pikajalise ehitusalase kogemusega eelarvestajad, objektijuhid ja projektijuhid. Ehituse peatöövõtjana juhime, viime läbi ja vastutame ehitusprotsessi ning ehitusjärgse aja eest tervikuna

Eesmärgid

#1 Eesmärk on pakkuda Tellijale läbimõeldut, eelarves ja ajagraafikus püsivat ehitusteenust. Selle eesmärgi täitmiseks koolitatakse pidevalt insener-tehnlist personali ning eelarvestajaid. ITP koostab detailsed tarne- ja ehitusgraafikud ning ehitusprotsessi läbiviimise tegevuskava, eelarvestusprotess on ülimalt detailne ja mahukas, sellega elimineerime võimalikke lahkhelisid tulevase ehitustöö käigus, mis on otseselt seotud ajagrafiku täitmisega. Ajagraafikus püsimine on OLULINE ettevõttele kui ka Kliendile, et saavutada eesmärke.

#2 Ehitusteenust pakkudes lähtume kvaliteedinõuetest. 2017. aastal juurutasime rahvusvahelistel standarditel põhineva ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi, mille on sertifitseerinud Bureau Veritas Eesti audiitorid.

#3 Eesmärk on kasvatada ettevõtte käivet minimaalselt 2 miljonit EUR aastas. Selle eesmärgi täitmiseks palkame juurde Insener-tehnilist personali, täiendame kontori töötajate arvu eelarvestajate näol. Osaleme eesmärgi saavutamiseks ehituse peatöövõtu hangetel ning riigihangetel. Viimaste aastate tulemused on kinnitanud juhtkonna eesmärkide täituvust kaasates suhteliselt lühikese perioodi jooksul portfelli korterelamute, ühiskondlike hoonete ja tehnoloogiliste hoonete ehitusi.

Tesron Ehitus